Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

  1. Jelen weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel kijelentem, hogy a szolgáltatásokat szabad akaratomból veszem igénybe, a meghirdetett programokon szabad akaratomból veszek részt.
  2. Kijelentem, hogy teljes felelősséget vállalok magamért és cselekedeteimért a szolgáltatások igénybevétele során.
  3. Egyben tudomásul veszem, hogy a szolgáltatások igénybevétele érintheti az érzelmi ügyeimet, viszont nem minősül sem terápiának, sem gyógyító eljárásnak.
  4. Kijelentem, hogy nem terheli felelősség sem a szolgáltatások teljesítőjét, illetve a program alkotóit és vezetőit, sem a tulajdonosát,  sem a szakértőket (később: facilitátorokat) szolgáltatások és a programok egyetlen részének, illetve a teljes programnak eredményéért, valamint a szolgáltatások és a programok alatt esetlegesen felmerülő fizikai, mentális, illetve érzelmi tüneteimért; továbbá azt is kijelentem, hogy nem indítok semmilyen (pl. felelősségvállalási) pert a szolgáltatások és a programok alkotója, tulajdonosa, meghirdetői, vezetői, facilitátorai ellen; és tartózkodom mind a programot, mind a facilitátorokat érintő rosszhírkeltéstől.
  5. Kijelentem továbbá, hogy egészséges vagyok mind fizikailag, mind pszichológiailag, és alkalmas vagyok a szolgáltatásokon és a programokon való részvételre, továbbá, nem ismerek semmilyen okot, amely miatt részvételem árthatna nekem.
  6. Vállalom a felelősséget fizikai, érzelmi, szellemi jóllétemért a szolgáltatások és a programok teljes időtartama alatt és azt követően, illetve amennyiben az állapotomban bármilyen kedvezőtlen változás áll be, azt haladéktalanul jelzem a szolgáltatások és a programok vezetőjének a további teendők megtétele érdekében, és orvoshoz, illetve a megfelelő szakemberhez fordulok.
  7. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben alkalmatlannak találtatok a szolgáltatásokon és a programokban való részvételre, és azok vezetője felkér a program azonnali befejezésére, a befizetett részvételi díjat a teljesített szolgáltatások díját levonva, kamatok nélkül, visszakapom.
  8. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatások és a programok során kapott valamennyi nyomtatott és nem nyomtatott anyag (könyv, CD, munkafüzet, segédanyagok) szerzői jogi védelem alatt állnak, így kijelentem, hogy sem részben, sem egészében nem használom fel harmadik személy felé. Tudomásul veszem, hogy ellenkező esetben büntető per indul ellenem.

 

Kijelentem, hogy figyelmesen elolvastam a fentieket, és mint akaratommal egyezőt, a jelen  web-oldallal történő kapcsolatfelvétellel elfogadom.